Onder de appelboom

Begeleiding en training van (medezeggenschaps) teams


Onder de appelboom zit Marjoleine Schoevers. Vanuit deze plezierige omgeving organiseert zij begeleidingstrajecten voor teams en hun gesprekspartners binnen organisaties.

Marjoleine Schoevers is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Register MZ-opleiders | RegisterspsycholoogNIP Arbeid en Organisatie | CRKBO

Opstarten van beginnende teams

Wegwijs in de medezeggenschap

Samenwerken met verschillende partijen

Bemiddeling bij vastgelopen communicatie

Begeleiding bij missie en visievorming

Ontwikkelingsgerichte coaching, zowel voor teams als individueel

Training