Onder de appelboom

Begeleiding en training van (medezeggenschaps) teams


Onder de appelboom zit Marjoleine Schoevers. Vanuit deze plezierige omgeving organiseert zij begeleidingstrajecten voor teams en hun gesprekspartners binnen organisaties.

Marjoleine Schoevers is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

RegisterspsycholoogNIP Arbeid en Organisatie | CRKBO | NVO2

Scholing en training in:

  • Opstarten van beginnende teams
  • Wegwijs in de medezeggen-schap
  • Samenwerken met verschillende partijen
  • Begeleiding bij missie en visievorming
  • Ontwikkelings-gerichte coaching, zowel voor teams als individueel
  • Diversiteit binnen teams